5 بهمن 1396
مدیریت غرفه و بازایابی

دوره جدید مدیریت غرفه و بازاریابی

برگزاری دوره جدید مدیریت غرفه و بازاریابی و جذب مشتری در شرکت آساسور بهران برگزار کننده: شرکت مهندسی و نمایشگاهی فرارنگ
8 آبان 1396
نمایشگاه شهر آفتاب

برگزاری 16 نمایشگاه در شهر آفتاب تا پایان سال

معاون مالی شهرداری تهران: تا پایان سال 16 نمایشگاه در شهر آفتاب برگزار میشود. معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران با […]