27 فروردین 1399

غرفه سازی در چهارمین نمایشگاه فروش اقساطی کالا- لیزینگ

نمایشگاه فروش اقساطی کالا- لیزینگ در تاریخ 25 الی 29 آذر ماه در نمایشگاه بین المللی تبریز برگزار می شود. اکثر شرکت […]
27 فروردین 1399

غرفه سازی در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی هتلداری، رستوران کافی شاپ و خدمات وابسته، طراحی ،ساخت و مهندسی هتل

نمایشگاه بین المللی هتلداری، رستوران کافی شاپ و خدمات وابسته، طراحی ،ساخت و مهندسی هتل در تاریخ 27 الی 30 آذر ماه […]
27 فروردین 1399

غرفه سازی در نهمین نمایشگاه تخصصی مبلمان لوستر و دکوراسیون داخلی

نمایشگاه تخصصی مبلمان لوستر و دکوراسیون داخلی در تاریخ 25 الی 29 آذر ماه در نمایشگاه بین المللی کرمان برگزار می شود. […]
27 فروردین 1399

غرفه سازی در هفتمین نمایشگاه مبلمان و دکوراسیون داخلی

نمایشگاه مبلمان و دکوراسیون داخلی در تاریخ 26 الی 29 آذر ماه در نمایشگاه بین المللی آزاد انزلی برگزار می شود. اکثر […]
27 فروردین 1399

غرفه سازی در یازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و هتلداری پارس

نمایشگاه بین المللی گردشگری و هتلداری پارس در تاریخ 26 الی 29 آذر ماه در نمایشگاه بین المللی فارس برگزار می شود. […]
27 فروردین 1399

غرفه سازی در نمایشگاه تخصصی فیتنس ،بدنسازی مکمل های ورزشی و تجهیزات وابسته

نمایشگاه تخصصی فیتنس ،بدنسازی مکمل های ورزشی و تجهیزات وابسته در تاریخ 26 الی 29 آذر ماه در نمایشگاه ایران مال برگزار […]
27 فروردین 1399

غرفه سازی در چهارمین نمایشگاه توانمندیهای صادراتی جمهوری اسلامی ایران

نمایشگاه توانمندیهای صادراتی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 26 الی 29 آذر ماه در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می شود. اکثر […]
23 فروردین 1399

مصاحبه با مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی جناب آقای حسین زاده

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی : تعطیلی نمایشگاه ها تا نیمه دوم خرداد ادامه دارد. حسین زاده گفت : حداقل تا […]
23 فروردین 1399

غرفه سازی در پنجمین نمایشگاه بین المللی بیمارستان سازی، تجهیزات و تاسیسات بیمارستانی

نمایشگاه بین المللی بیمارستان سازی، تجهیزات و تاسیسات بیمارستانی در تاریخ 26 الی 29 آذر ماه در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار […]