6 بهمن 1397

غرفه سازی در دومین نمایشگاه کار

نمایشگاه داخلی کار در تاریخ 4 الی 6 بهمن در نمایشگاه بوستان گفتگو تهران برگزار می شود. اکثر شرکت های حاضر در […]
6 بهمن 1397

غرفه سازی در دهمین نمایشگاه بین المللی در و پنجره و صنایع وابسته

نمایشگاه داخلی در و پنجره در تاریخ 3 الی 6 بهمندر نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می شود. اکثر شرکت های حاضر […]
29 دی 1397

غرفه سازی در نمایشگاه داخلی لوستر

نمایشگاه داخلی لوستر در تاریخ 21 الی 24 دی در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می شود. اکثر شرکت های حاضر در […]
11 آذر 1397

غرفه سازی در ششمین نمایشگاه بین المللی پوشاک ایران

ششمین نمایشگاه بین المللی پوشاک ایران در تاریخ 11الی 14 آذر ماه در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می گردد. اکثر شرکت […]
20 آبان 1397

غرفه سازی در چهارمین نمایشگاه ملی گیاهان دارویی ، فرآورده های طبیعی و طب ایرانی (سنتی)

نمایشگاه ملی گیاهان دارویی ، فرآورده های طبیعی و طب ایرانی (سنتی)در تاریخ 21 الی 24 آبان در نمایشگاه مصلی تهران برگزار […]
20 آبان 1397

غرفه سازی در دهمین نمایشگاه قیر ، آسفالت و ماشین آلات

نمایشگاه بین المللی قیر ،آسفالت و ماشین آلات در تاریخ 22 الی 24 آبان 97 در نمایشگاه مرکز تحقیقات راه، مسکن و […]
9 مهر 1397

یازدهمین نمایشگاه نانو

نمایشگاه بین المللی نانو از تاریخ 21 تا 24 مهر ماه 1397 در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می گردد. اکثر شرکت […]
5 مهر 1397

نمایشگاه تلکام 97

نمایشگاه بین المللی تلکام از تاریخ 11 تا 14 مهر ماه 1397 در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می گردد. اکثر شرکت […]
17 شهریور 1397

غرفه سازی در نمایشگاه بین المللی ایران فارما

چهارمین نمایشگاه بین المللی دارو و صنایع وابسته تحت عنوان ایران فارما از تاریخ 2 تا 4 مهر 1397 در مصلای امام […]