غرفه سازی در چهارمین نمایشگاه بین المللی شیلات ، آبزیان،ماهیگیری،غذاهای دریایی و صنایع وابسته