غرفه سازی در هفدهمین نمایشگاه بین المللی یراق آلات ،ماشین آلات و چوب تجهیزات و صنایع وابسته