غرفه سازی در هشتمین نمایشگاه صنعت دام،طیور،دامپزشکی،شیلات و زنبورداری