غرفه سازی در هشتمین دوره مسابقات بین المللی رباتیک امیرکبیر