غرفه سازی در ششمین نمایشگاه بین المللی کیف،کفش،چرم و صنایع وابسته