غرفه سازی در شانزدهمین نمایشگاه دام و طیور ، شیلات، دامپزشکی و زنبورداری