غرفه سازی در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی ابزار،ادوات باغبانی و تجهیزات گلخانه ای