غرفه سازی در سومین نمایشگاه بین المللی ابزار آلات ، ماشین ابزار و صنایع وابسته