غرفه سازی در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت غلات ، آرد و نان