غرفه سازی در بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات، لوازم و مصالح ساختمانی