غرفه سازی در بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت ،گاز،پالایش و پتروشیمی