غرفه سازی در اولین نمایشگاه گیاهان دارویی،محصولات ارگانیک و سلامت