۲۳ شهریور ۱۳۹۸

غرفه سازی در چهارمین نمایشگاه توانمندیهای تعاونی و بازرگانی

نمایشگاه توانمندیهای تعاونی و بازرگانی در تاریخ ۲۸ مرداد ماه الی ۱ شهریور ماه در نمایشگاه بین المللی اردبیل برگزار می شود. […]
۲۳ شهریور ۱۳۹۸

غرفه سازی در اولین نمایشگاه بازاریابی، تبلیغات و مدیریت کسب و کار

نمایشگاه بازاریابی، تبلیغات و مدیریت کسب و کار در تاریخ ۱۶ الی ۱۹ مرداد ماه در نمایشگاه بین المللیاصفهان برگزار می شود. […]
۱۵ مهر ۱۳۹۷

غرفه سازی در دهمین کنفرانس ملی بتن و شانزدهمین همایش روز بتن

نمایشگاه کنفرانس ملی بتن در تاریخ ۱۵ الی ۱۶ مهر ماه در مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی برگزار می گردد. […]