۲۹ دی ۱۳۹۷

غرفه سازی در نهمین نمایشگاه بین المللی میدکس

نهمین نمایشگاه میدکس در تاریخ ۲۱ الی ۲۴ دی در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می شود. اکثر شرکت های حاضر در […]
۲۹ دی ۱۳۹۷

غرفه سازی در اولین نمایشگاه ورزش ، محصولات نوین و تجهیزات وابسته

نخستین نمایشگاه ورزش ، محصولات نوین و تجهیزات وابسته در تاریخ ۲۵ الی ۲۹ دی در نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب برگزار […]
۲۲ دی ۱۳۹۷

غرفه سازی در نخستین نمایشگاه شهر هوشمند

نخستین نمایشگاه شهر هوشمند در تاریخ ۲۳ الی ۲۵ دی در نمایشگاه مصلی برگزار می شود. اکثر شرکت های حاضر در نمایشگاه […]
۲۲ دی ۱۳۹۷

غرفه سازی در ششمین نمایشگاه تخصصی نهاده های کشاورزی تهران

ششمین نمایشگاه تخصصی نهاده های کشاورزی تهران در تاریخ ۲۵ الی ۲۸دی در نمایشگاه بوستان گفتگو برگزار می شود. اکثر شرکت های […]
۱۵ دی ۱۳۹۷

غرفه سازی در بیستمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری کشور

بیستمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری کشور در تاریخ ۳ الی ۶دی در نمایشگاه بوستان گفتگو برگزار می شود. اکثر شرکت های […]
۱۵ دی ۱۳۹۷

غرفه سازی در اولین نمایشگاه تخصصی بین المللی فارماکوپه دامپزشکی ایران

نمایشگاه تخصصی بین المللی فارماکوپه دامپزشکی ایران در تاریخ ۳ الی ۶ دی در نمایشگاه بوستان گفتگو برگزار می شود. اکثر شرکت […]
۱۵ دی ۱۳۹۷

ششمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران

ششمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران در تاریخ ۳ الی ۶ دی در نمایشگاه بوستان گفتگو برگزار می شود. اکثر […]
۸ دی ۱۳۹۷

غرفه سازی در نمایشگاه فیتنس،بدنسازی ،مکمل های ورزشی و تجهیزات وابسته

نمایشگاه فیتنس،بدنسازی ،مکمل های ورزشی و تجهیزات وابسته در تاریخ ۴ الی ۷ دی در نمایشگاه بوستان گفتگو برگزار می شود. اکثر […]
۸ دی ۱۳۹۷

غرفه سازی در سومین نمایشگاه بین المللی ابزار آلات ، ماشین ابزار و صنایع وابسته

سومین نمایشگاه بین المللی ابزار آلات ، ماشین ابزار و صنایع وابسته در تاریخ ۳ الی ۶ بهمن در نمایشگاه بین المللی […]