۲۳ بهمن ۱۳۹۷

غرفه سازی در دومین نمایشگاه خدمات و تجهیزات هتلداری تهران

نمایشگاه خدمات و تجهیزات هتلداری تهران در تاریخ۲۳ الی ۲۶ بهمن در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می شود. اکثر شرکت های […]
۱۳ بهمن ۱۳۹۷

غرفه سازی در چهارمین نمایشگاه فرودگاه ، هواپیما ، پرواز ، صنایع و تجهیزات وابسته

نمایشگاه فرودگاه ، هواپیما ، پرواز ، صنایع و تجهیزات وابسته در تاریخ ۱۳ الی ۱۶ بهمن در نمایشگاه بین المللی تهران […]
۱۳ بهمن ۱۳۹۷

غرفه سازی در هفدهمین نمایشگاه بین المللی یراق آلات ،ماشین آلات و چوب تجهیزات و صنایع وابسته

نمایشگاه یراق آلات ،ماشین آلات و چوب تجهیزات و صنایع وابسته در تاریخ ۱۳ الی ۱۶ بهمن در نمایشگاه بین المللی تهران […]
۱۳ بهمن ۱۳۹۷

غرفه سازی در چهارمین نمایشگاه لجستیک ، زنجیره تامین و صنایع تجهیزات وابسته

نمایشگاه چهارمین نمایشگاه لجستیک ، زنجیره تامین و صنایع تجهیزات وابسته در تاریخ ۱۳ الی ۱۶ بهمن در نمایشگاه بین المللی تهران […]
۶ بهمن ۱۳۹۷

غرفه سازی در دومین نمایشگاه کار

نمایشگاه داخلی کار در تاریخ ۴ الی ۶ بهمن در نمایشگاه بوستان گفتگو تهران برگزار می شود. اکثر شرکت های حاضر در […]
۶ بهمن ۱۳۹۷

غرفه سازی در دهمین نمایشگاه بین المللی در و پنجره و صنایع وابسته

نمایشگاه داخلی در و پنجره در تاریخ ۳ الی ۶ بهمندر نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می شود. اکثر شرکت های حاضر […]
۶ بهمن ۱۳۹۷

غرفه سازی درهجدهمین نمایشگاه رنگ ،رزین، پوشش های صنعتی،مواد کامپوزیت و صنعت آبکاری

نمایشگاه داخلی رنگ و رزین در تاریخ ۳ الی ۶ بهمن در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می شود. اکثر شرکت های […]
۲۹ دی ۱۳۹۷

غرفه سازی در نمایشگاه داخلی لوستر

نمایشگاه داخلی لوستر در تاریخ ۲۱ الی ۲۴ دی در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می شود. اکثر شرکت های حاضر در […]
۲۹ دی ۱۳۹۷

غرفه سازی در هشتمین نمایشگاه مبلمان و تجهیزات اداری

هشتمین نمایشگاه مبلمان و تجهیزات اداری در تاریخ ۲۱ الی ۲۴ دی در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می شود. اکثر شرکت […]