۱۹ اسفند ۱۳۹۷

غرفه سازی در نمایشگاه توانمندی های تعاونی

نمایشگاه توانمندیهای تعاونی در تاریخ ۲۹ بهمن الی ۳ اسفند در نمایشگاه بین المللی اردبیل برگزار می شود. اکثر شرکت های حاضر […]
۱۹ اسفند ۱۳۹۷

غرفه سازی در نمایشگاه گل و گیاه و صنایع وابسته گنبد کاووس

نمایشگاه گل و گیاه و صنایع وابسته در تاریخ ۲۹ الی ۳ اسفند در نمایشگاه بین المللی گنبد کاووس برگزار می شود. […]
۱۱ اسفند ۱۳۹۷

غرفه سازی در نمایشگاه اصفهان پلاست

نمایشگاه اصفهان پلاست در تاریخ ۲۴ الی ۲۷بهمن در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می شود. اکثر شرکت های حاضر در نمایشگاه […]
۱۱ اسفند ۱۳۹۷

غرفه سازی در نمایشگاه بین المللی صنعت صوت ، تصویر ، نور خدمات چند رسانه ای و تجهیزات وابسته

نمایشگاه بین المللی صنعت صوت ، تصویر ، نور خدمات چند رسانه ای و تجهیزات وابسته در تاریخ ۱۰ الی ۱۳ اسفند […]
۱۱ اسفند ۱۳۹۷

غرفه سازی در هشتمین دوره مسابقات بین المللی رباتیک امیرکبیر

نمایشگاه مسابقات بین المللی رباتیک امیرکبیر در تاریخ ۱۰ الی ۱۳ اسفند در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می شود. اکثر شرکت […]
۱۱ اسفند ۱۳۹۷

غرفه سازی در نمایشگاه توانمندیهای بخش تعاون استان بوشهر

نمایشگاه توانمندیهای بخش تعاون استان بوشهر در تاریخ ۱ الی ۳ اسفند در نمایشگاه بین المللی بوشهر برگزار می شود. اکثر شرکت […]
۴ اسفند ۱۳۹۷

غرفه سازی در یازدهمین نمایشگاه بین المللی طلا ، نقره ، جواهر ، ساعت و صنایع وابسته

نمایشگاه بین المللی طلا ، نقره ، جواهر ، ساعت و صنایع وابسته در تاریخ ۲ الی ۵ اسفند در نمایشگاه بین […]
۴ اسفند ۱۳۹۷

غرفه سازی در دومین نمایشگاه بین المللی صنایع سوخت

نمایشگاه بین المللی صنایع سوخت در تاریخ ۲ الی ۵ اسفند در نمایشگاه بین المللی تهران رگزار می شود. اکثر شرکت های […]
۴ اسفند ۱۳۹۷

غرفه سازی در یازدهمین نمایشگاه بین المللی انرژی های نو ، تجدیدپذیر ، بهره وری و صرفه جویی

نمایشگاه انرژی های نو ، تجدیدپذیر ، بهره وری و صرفه جویی در تاریخ ۲ الی ۵ اسفند در نمایشگاه بین المللی […]