۲۳ بهمن ۱۳۹۷

غرفه سازی در پانزدهمین نمایشگاه فرش دستباف فارس

نمایشگاه فرش دستباف فارس در تاریخ ۲۲ الی ۲۷۰بهمن در نمایشگاه بین المللی فارس برگزار می شود. اکثر شرکت های حاضر در […]
۲۳ بهمن ۱۳۹۷

غرفه سازی در نمایشگاه بین المللی خانه مدرن و دکوراسیون داخلی استان گیلان

نمایشگاه خانه مدرن و دکوراسیون داخلی استان گیلان در تاریخ ۲۳ الی ۲۷ بهمن در نمایشگاه بین المللی رشت برگزار می شود. […]
۲۳ بهمن ۱۳۹۷

غرفه سازی در دهمین نمایشگاه بین المللی قیر ،آسفالت ، عایق ها،بتن و سیمان و ماشین آلات وابسته

نمایشگاه قیر ،آسفالت ، عایق ها،بتن و سیمان و ماشین آلات وابسته در تاریخ ۲۳ الی ۲۶ بهمن در نمایشگاه بین المللی […]
۲۳ بهمن ۱۳۹۷

غرفه سازی در دومین نمایشگاه خدمات و تجهیزات هتلداری تهران

نمایشگاه خدمات و تجهیزات هتلداری تهران در تاریخ۲۳ الی ۲۶ بهمن در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می شود. اکثر شرکت های […]
۱۳ بهمن ۱۳۹۷

غرفه سازی در چهارمین نمایشگاه فرودگاه ، هواپیما ، پرواز ، صنایع و تجهیزات وابسته

نمایشگاه فرودگاه ، هواپیما ، پرواز ، صنایع و تجهیزات وابسته در تاریخ ۱۳ الی ۱۶ بهمن در نمایشگاه بین المللی تهران […]
۱۳ بهمن ۱۳۹۷

غرفه سازی در هفدهمین نمایشگاه بین المللی یراق آلات ،ماشین آلات و چوب تجهیزات و صنایع وابسته

نمایشگاه یراق آلات ،ماشین آلات و چوب تجهیزات و صنایع وابسته در تاریخ ۱۳ الی ۱۶ بهمن در نمایشگاه بین المللی تهران […]
۱۳ بهمن ۱۳۹۷

غرفه سازی در چهارمین نمایشگاه لجستیک ، زنجیره تامین و صنایع تجهیزات وابسته

نمایشگاه چهارمین نمایشگاه لجستیک ، زنجیره تامین و صنایع تجهیزات وابسته در تاریخ ۱۳ الی ۱۶ بهمن در نمایشگاه بین المللی تهران […]
۶ بهمن ۱۳۹۷

غرفه سازی در دومین نمایشگاه کار

نمایشگاه داخلی کار در تاریخ ۴ الی ۶ بهمن در نمایشگاه بوستان گفتگو تهران برگزار می شود. اکثر شرکت های حاضر در […]
۶ بهمن ۱۳۹۷

غرفه سازی در دهمین نمایشگاه بین المللی در و پنجره و صنایع وابسته

نمایشگاه داخلی در و پنجره در تاریخ ۳ الی ۶ بهمندر نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می شود. اکثر شرکت های حاضر […]