۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

غرفه سازی در نمایشگاه تخصصی فرش و تابلو فرش و دکوراسیون لوازم منزل

نمایشگاه تخصصی فرش و تابلو فرش و دکوراسیون لوازم منزل در تاریخ ۱۴ الی ۱۷ اسفند۹۷ در نمایشگاه بین المللی قم برگزار […]
۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

غرفه سازی در نمایشگاه آرایشی ، بهداشتی ، سلولزی اراک

نمایشگاه آرایشی ، بهداشتی ، سلولزیدر تاریخ ۱۳ الی ۱۸ اسفند۹۷ در نمایشگاه بین المللی اراک برگزار می شود. اکثر شرکت های […]
۲۴ فروردین ۱۳۹۸

غرفه سازی در اولین نمایشگاه رباتیک ، اتوماسیون و هوش مصنوعی ایران

نمایشگاه رباتیک ، اتوماسیون و هوش مصنوعی ایران در تاریخ۱۰ الی ۱۳ اسفند۹۷ در نمایشگاه بین المللی کاسپین (زنجان) برگزار می شود. […]
۲۴ فروردین ۱۳۹۸

غرفه سازی در هشتمین نمایشگاه بین المللی صنایع و ماشین آلات کشاورزی، نهاده ها ، آبیاری و آبرسانی ، دام ، طیور ، شیلات و آبزیان ، دامپزشکی در اهواز

نمایشگاه بین المللی صنایع و ماشین آلات کشاورزی، نهاده ها ، آبیاری و آبرسانی ، دام ، طیور ، شیلات و آبزیان […]
۲۴ فروردین ۱۳۹۸

غرفه سازی در پنجمین نمایشگاه تخصصی نتکام بندرعباس

نمایشگاه تخصصی نتکام بندرعباس در تاریخ ۸ الی ۱۳ اسفند۹۷ در نمایشگاه بین المللی بندرعباس برگزار می شود. اکثر شرکت های حاضر […]
۲۴ فروردین ۱۳۹۸

غرفه سازی در چهاردهمین نمایشگاه لوازم خانگی ارومیه

نمایشگاه لوازم خانگی ارومیه در تاریخ ۸ الی ۱۲ اسفند۹۷ در نمایشگاه بین المللی ارومیه برگزار می شود. اکثر شرکت های حاضر […]
۱۷ فروردین ۱۳۹۸

غرفه سازی در دهمین نمایشگاه تخصصی کشاورزی

دهمین نمایشگاه تخصصی کشاورزی در تاریخ ۷ الی ۱۰ اسفند۹۷ در نمایشگاه بین المللی کاسپین (زنجان) برگزار می شود. اکثر شرکت های […]
۱۷ فروردین ۱۳۹۸

غرفه سازی در شانزدهمین نمایشگاه لوازم خانگی در کرمان

شانزدهمین نمایشگاه لوازم خانگی در تاریخ ۲۰ الی ۲۴ اسفند۹۷ در نمایشگاه بین المللی کرمان برگزار می شود. اکثر شرکت های حاضر […]
۱۷ فروردین ۱۳۹۸

غرفه سازی در اولین نمایشگاه خود اشتغالی و کارآفرینی

نخستین نمایشگاه خود اشتغالی و کارآفرینی در تاریخ ۱۱ الی ۱۵ اسفند۹۷ در باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران برگزار می شود. اکثر شرکت […]