۶ بهمن ۱۳۹۷

غرفه سازی درهجدهمین نمایشگاه رنگ ،رزین، پوشش های صنعتی،مواد کامپوزیت و صنعت آبکاری

نمایشگاه داخلی رنگ و رزین در تاریخ ۳ الی ۶ بهمن در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می شود. اکثر شرکت های […]
۲۹ دی ۱۳۹۷

غرفه سازی در نمایشگاه داخلی لوستر

نمایشگاه داخلی لوستر در تاریخ ۲۱ الی ۲۴ دی در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می شود. اکثر شرکت های حاضر در […]
۲۹ دی ۱۳۹۷

غرفه سازی در هشتمین نمایشگاه مبلمان و تجهیزات اداری

هشتمین نمایشگاه مبلمان و تجهیزات اداری در تاریخ ۲۱ الی ۲۴ دی در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می شود. اکثر شرکت […]
۲۹ دی ۱۳۹۷

غرفه سازی در نهمین نمایشگاه بین المللی میدکس

نهمین نمایشگاه میدکس در تاریخ ۲۱ الی ۲۴ دی در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می شود. اکثر شرکت های حاضر در […]
۲۹ دی ۱۳۹۷

غرفه سازی در اولین نمایشگاه ورزش ، محصولات نوین و تجهیزات وابسته

نخستین نمایشگاه ورزش ، محصولات نوین و تجهیزات وابسته در تاریخ ۲۵ الی ۲۹ دی در نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب برگزار […]
۲۲ دی ۱۳۹۷

غرفه سازی در نخستین نمایشگاه شهر هوشمند

نخستین نمایشگاه شهر هوشمند در تاریخ ۲۳ الی ۲۵ دی در نمایشگاه مصلی برگزار می شود. اکثر شرکت های حاضر در نمایشگاه […]
۲۲ دی ۱۳۹۷

غرفه سازی در ششمین نمایشگاه تخصصی نهاده های کشاورزی تهران

ششمین نمایشگاه تخصصی نهاده های کشاورزی تهران در تاریخ ۲۵ الی ۲۸دی در نمایشگاه بوستان گفتگو برگزار می شود. اکثر شرکت های […]
۱۵ دی ۱۳۹۷

غرفه سازی در بیستمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری کشور

بیستمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری کشور در تاریخ ۳ الی ۶دی در نمایشگاه بوستان گفتگو برگزار می شود. اکثر شرکت های […]
۱۵ دی ۱۳۹۷

غرفه سازی در اولین نمایشگاه تخصصی بین المللی فارماکوپه دامپزشکی ایران

نمایشگاه تخصصی بین المللی فارماکوپه دامپزشکی ایران در تاریخ ۳ الی ۶ دی در نمایشگاه بوستان گفتگو برگزار می شود. اکثر شرکت […]