۲۷ فروردین ۱۳۹۹

غرفه سازی در هفتمین نمایشگاه مبلمان و دکوراسیون داخلی

نمایشگاه مبلمان و دکوراسیون داخلی در تاریخ ۲۶ الی ۲۹ آذر ماه در نمایشگاه بین المللی آزاد انزلی برگزار می شود. اکثر […]
۲۷ فروردین ۱۳۹۹

غرفه سازی در یازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و هتلداری پارس

نمایشگاه بین المللی گردشگری و هتلداری پارس در تاریخ ۲۶ الی ۲۹ آذر ماه در نمایشگاه بین المللی فارس برگزار می شود. […]
۲۷ فروردین ۱۳۹۹

غرفه سازی در نمایشگاه تخصصی فیتنس ،بدنسازی مکمل های ورزشی و تجهیزات وابسته

نمایشگاه تخصصی فیتنس ،بدنسازی مکمل های ورزشی و تجهیزات وابسته در تاریخ ۲۶ الی ۲۹ آذر ماه در نمایشگاه ایران مال برگزار […]
۲۷ فروردین ۱۳۹۹

غرفه سازی در چهارمین نمایشگاه توانمندیهای صادراتی جمهوری اسلامی ایران

نمایشگاه توانمندیهای صادراتی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۲۶ الی ۲۹ آذر ماه در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می شود. اکثر […]
۲۳ فروردین ۱۳۹۹

مصاحبه با مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی جناب آقای حسین زاده

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی : تعطیلی نمایشگاه ها تا نیمه دوم خرداد ادامه دارد. حسین زاده گفت : حداقل تا […]
۲۳ فروردین ۱۳۹۹

غرفه سازی در پنجمین نمایشگاه بین المللی بیمارستان سازی، تجهیزات و تاسیسات بیمارستانی

نمایشگاه بین المللی بیمارستان سازی، تجهیزات و تاسیسات بیمارستانی در تاریخ ۲۶ الی ۲۹ آذر ماه در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار […]
۲۳ فروردین ۱۳۹۹

غرفه سازی در بیستمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش،فناوری و فن بازار

نمایشگاه دستاوردهای پژوهش،فناوری و فن بازار در تاریخ ۲۶ الی ۲۹ آذر ماه در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می شود. اکثر […]
۲۳ فروردین ۱۳۹۹

غرفه سازی در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی بازاریابی و تبلیغات و صنایع وابسته

نمایشگاه بین المللی بازاریابی و تبلیغات و صنایع وابسته در تاریخ ۲۶ الی ۲۹ آذر ماه در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار […]
۲۳ فروردین ۱۳۹۹

غرفه سازی در بیست و دومین نمایشگاه فرش دستباف اصفهان

نمایشگاه فرش دستباف اصفهان در تاریخ ۱۴ الی ۲۰ آذر ماه در نمایشگاه بین المللی اصفهان برگزار می شود. اکثر شرکت های […]