۲۷ فروردین ۱۳۹۹

غرفه سازی در چهارمین نمایشگاه فروش اقساطی کالا- لیزینگ

نمایشگاه فروش اقساطی کالا- لیزینگ در تاریخ ۲۵ الی ۲۹ آذر ماه در نمایشگاه بین المللی تبریز برگزار می شود. اکثر شرکت […]
۲۷ فروردین ۱۳۹۹

غرفه سازی در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی هتلداری، رستوران کافی شاپ و خدمات وابسته، طراحی ،ساخت و مهندسی هتل

نمایشگاه بین المللی هتلداری، رستوران کافی شاپ و خدمات وابسته، طراحی ،ساخت و مهندسی هتل در تاریخ ۲۷ الی ۳۰ آذر ماه […]
۲۷ فروردین ۱۳۹۹

غرفه سازی در نهمین نمایشگاه تخصصی مبلمان لوستر و دکوراسیون داخلی

نمایشگاه تخصصی مبلمان لوستر و دکوراسیون داخلی در تاریخ ۲۵ الی ۲۹ آذر ماه در نمایشگاه بین المللی کرمان برگزار می شود. […]
۲۷ فروردین ۱۳۹۹

غرفه سازی در هفتمین نمایشگاه مبلمان و دکوراسیون داخلی

نمایشگاه مبلمان و دکوراسیون داخلی در تاریخ ۲۶ الی ۲۹ آذر ماه در نمایشگاه بین المللی آزاد انزلی برگزار می شود. اکثر […]
۲۷ فروردین ۱۳۹۹

غرفه سازی در یازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و هتلداری پارس

نمایشگاه بین المللی گردشگری و هتلداری پارس در تاریخ ۲۶ الی ۲۹ آذر ماه در نمایشگاه بین المللی فارس برگزار می شود. […]
۲۷ فروردین ۱۳۹۹

غرفه سازی در نمایشگاه تخصصی فیتنس ،بدنسازی مکمل های ورزشی و تجهیزات وابسته

نمایشگاه تخصصی فیتنس ،بدنسازی مکمل های ورزشی و تجهیزات وابسته در تاریخ ۲۶ الی ۲۹ آذر ماه در نمایشگاه ایران مال برگزار […]
۲۷ فروردین ۱۳۹۹

غرفه سازی در چهارمین نمایشگاه توانمندیهای صادراتی جمهوری اسلامی ایران

نمایشگاه توانمندیهای صادراتی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۲۶ الی ۲۹ آذر ماه در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می شود. اکثر […]
۲۳ فروردین ۱۳۹۹

مصاحبه با مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی جناب آقای حسین زاده

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی : تعطیلی نمایشگاه ها تا نیمه دوم خرداد ادامه دارد. حسین زاده گفت : حداقل تا […]
۲۳ فروردین ۱۳۹۹

غرفه سازی در پنجمین نمایشگاه بین المللی بیمارستان سازی، تجهیزات و تاسیسات بیمارستانی

نمایشگاه بین المللی بیمارستان سازی، تجهیزات و تاسیسات بیمارستانی در تاریخ ۲۶ الی ۲۹ آذر ماه در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار […]