۱۵ دی ۱۳۹۷

غرفه سازی در بیستمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری کشور

بیستمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری کشور در تاریخ ۳ الی ۶دی در نمایشگاه بوستان گفتگو برگزار می شود. اکثر شرکت های […]
۱۵ دی ۱۳۹۷

غرفه سازی در اولین نمایشگاه تخصصی بین المللی فارماکوپه دامپزشکی ایران

نمایشگاه تخصصی بین المللی فارماکوپه دامپزشکی ایران در تاریخ ۳ الی ۶ دی در نمایشگاه بوستان گفتگو برگزار می شود. اکثر شرکت […]
۱۵ دی ۱۳۹۷

ششمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران

ششمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران در تاریخ ۳ الی ۶ دی در نمایشگاه بوستان گفتگو برگزار می شود. اکثر […]
۸ دی ۱۳۹۷

غرفه سازی در نمایشگاه فیتنس،بدنسازی ،مکمل های ورزشی و تجهیزات وابسته

نمایشگاه فیتنس،بدنسازی ،مکمل های ورزشی و تجهیزات وابسته در تاریخ ۴ الی ۷ دی در نمایشگاه بوستان گفتگو برگزار می شود. اکثر […]
۸ دی ۱۳۹۷

غرفه سازی در سومین نمایشگاه بین المللی ابزار آلات ، ماشین ابزار و صنایع وابسته

سومین نمایشگاه بین المللی ابزار آلات ، ماشین ابزار و صنایع وابسته در تاریخ ۳ الی ۶ بهمن در نمایشگاه بین المللی […]
۱ دی ۱۳۹۷

غرفه سازی در چهارمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات و تاسیسات بیمارستانی

چهارمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات و تاسیسات بیمارستانی در تاریخ ۳ الی ۶ دی در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می شود. […]
۱ دی ۱۳۹۷

غرفه سازی در اولین نمایشگاه تخصصی بین المللی صنعت چینی ، بلور ، کریستال ، تجهیزات ماشین آلات و صنایع وابسته

اولین نمایشگاه تخصصی بین المللی صنعت چینی ، بلور ، کریستال ، تجهیزات ماشین آلات و صنایع وابسته در تاریخ ۲ الی […]
۱ دی ۱۳۹۷

غرفه سازی در بیست و پنجمین نمایشگاه چاپ ، بسته بندی و ماشین آلات وابسته

بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی چاپ ، بسته بندی و ماشین آلات وابسته در تاریخ ۲۲ الی ۲۵ آذر ماه در […]
۱۸ آذر ۱۳۹۷

اغرفه سازی در اولین نمایشگاه تخصصی بین المللی تکنولوژی نوین در تجهیزات و تاسیسات آب شیرین کن- خاورمیانه

اولین نمایشگاه تخصصی بین المللی تکنولوژی نوین در تجهیزات و تاسیسات آب شیرین کن- خاورمیانه در تاریخ ۲۲ الی ۲۵ آذر ماه […]